Digitalt

Alltid med senaste nytt från din bransch

Våra digitala medier

På våra digitala kanaler satsar vi stort på att ha de senaste nyheterna från bygg, industri, energi och anläggningsbranschen. Våra nyhetssajter uppdateras flera gånger dagligen med senaste nytt från din bransch.

Svensk Byggtidning

Här bevakar vi det senaste som händer inom byggbranschen: Aktuella byggprojekt, produktnyheter, personnyheter, politiska beslut som berör branschen, branschens aktörer – dag för dag, timme för timme.

Förutom vår site ger vi även ut ett dagligt nyhetsbrev där vi idag gör ca 225 000 utskick per
månad.

Nordiska Projekt

Här bevakar vi det senaste som händer inom energi och industri: Aktuella projekt, produktnyheter, personnyheter, politiska beslut som berör branschen, branschens aktörer – dag för dag, timme för timme.

Förutom vår site ger vi även ut ett dagligt nyhetsbrev där vi idag gör ca 100 000 utskick per månad.

Dagens Infrastruktur​

Här bevakar vi det senaste som händer inom infrastruktur: Aktuella projekt, produktnyheter, personnyheter, politiska beslut som berör branschen, branschens aktörer – dag för dag, timme för timme.

Förutom vår site ger vi även ut ett dagligt nyhetsbrev där vi idag gör ca 155 000 utskick per månad.

Grönt Samhällsbyggande

Här bevakar vi det senaste som händer inom det gröna och hållbara Sverige: Aktuella projekt, produktnyheter, personnyheter, politiska beslut som berör branschen, branschens aktörer – dag för dag, timme för timme.

Förutom vår site ger vi även ut ett dagligt nyhetsbrev där vi idag gör ca 220 000 utskick per månad.

Nya Projekt

Här bevakar vi om de senaste bygg och fastighetsprojekten: Aktuella projekt, produktnyheter, personnyheter, politiska beslut som berör branschen, branschens aktörer – dag för dag, timme för timme.

Förutom vår site ger vi även ut ett dagligt nyhetsbrev där vi idag gör ca 110 000 utskick per månad.

Fler e-magasin för Nya projekt

E-magasin

På den digitala sidan ger vi även ut tre renodlade E-magasin.

Nya Projekt: Infrastruktur & Kommunikation

Går ut med sex nr per år till 45 000 mottagare. Här bevakar vi de senaste infrastrukturprojekten i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Nya Projekt:
Grönt Byggande

Går ut med sex nr per år till 45 000 mottagare. Här bevakar vi de senaste gröna och hållbara bygg- och fastighetsprojekten i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Nya Projekt:
Bygg & Fastighet

Går ut med sex nr per år till 45 000 mottagare. Här bevakar vi de senaste bygg- och fastighetsprojekten i Sverige, Finland, Danmark och Norge.