Print

Övervakar och lyfter byggprojekt

Våra magasin

Vi publicerar och distribuerar magasinen Svensk Byggtidning, Dagens Infrastruktur, Nordiska Projekt, Grönt Samhällsbyggande och Nya Projekt.

Svensk Byggtidning

Sveriges ledande bygg- och fastighetsmagasin. Vi producerar sex nummer av tidningen per år, många spännande bilagor och rykande het artiklar på aktuella ämnen. Men Svensk Byggtidning är mer än bara ett magasin, vi gör dagligen nyhetsbrev och uppdaterar vår portal, www.svenskbyggtidning.se med heta nyheter ett antal gånger under dygnet.

Nordiska Projekt

Innehållet i tidningen Nordiska Projekt speglar det som händer inom de två områdena energi och industri. Vi bevakar spännande projekt, nya investeringar, konferenser, seminarier, aktuella mässor, nyheter samt mycket annat. Vi kommer ut med sex nummer per år för att möta efterfrågan från både läsare och annonsörer. Återkommande teman och vinjetter är kraftvärme, fjärrvärme, vindkraft, vattenkraft, elkraft, miljö, stål, gruva, papper och cellulosaindustri samt processindustri.

Dagens Infrastruktur

Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fokuserar vidare på vägar, broar och tunnlar, järnväg, hamn- och sjöfart, flyg, transport- och logistik, kollektivtrafik, IT (Digital Kommunikation, Digitalisering), trafiksystem/ITS, geoteknik, vatten- och avlopp, elnät och andra energisystem.

Grönt Samhällsbyggande

Innehållet utformas i samarbete med SGBC – Swedish Green Building Council. Tidningen handlar om hållbart byggande och berör bland annat miljöcertifieringssystem och system för bedömning av byggmaterial/produkter. Grönt Samhällsbyggande innebär energieffektiva lösningar och åtgärder mot klimatförändringen, men även ekonomisk och social hållbarhet. Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

Specialtidningar

Stordåhd producerar även skräddarsydda specialtidningar tillsammans med företag och organisationer. Är du intresserad av en tryckt eller digital tidning om ditt företag eller projekt?