INTEGRITETSPOLICY​

Den allmänna dataskyddsförordningen

GDPR

Information
Stordåhd Kommunikation värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Laglig grund, lagring och lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Vi behandlar information om dig som kund för att kunna leverera bästa möjliga service och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt inhämtades för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som föreskrivs enligt tillämplig lag, exempelvis i enlighet med bokföringslagen eller vid eventuella garantiåtaganden. Stordåhd Kommunikation har rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och där möjligt minimerar vi lagringstiden.

Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Stordåhd Kommunikation har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Stordåhd Kommunikation hanteras endast den information som är nödvändig och enbart av de personer som behöver den för att leverera bästa möjliga service till våra kunder.

Radering av personuppgifter.
Du har alltid rätt att be att få dina personuppgifter raderade från vår lagring. För att radera dina uppgifter mailar du till: info@storkom.se 

Kontakta oss
Om du har frågor kring vår Integritetspolicy och hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.